AUCKLAND & NORTHLAND UPDATE

To keep whānau and staff safe, all Northern region appointments will be by video call or phone until Tuesday 7 Feb. Your nurse will be in touch. All drop in clinics are cancelled.

Language preference

I roto i tēnei wāhanga ka kitea:

  • He aha tāu e hiahia ana ki te whakareri mō tō pēpi, ā-tinana, ā-wairua, ā-pūtea hoki
  • Ngā tāera rerekē mō ngā mātua
  • Ngā nahanaha mō ngā mātua
  • Ngā tohutohu āwhina mō ngā mātua
  • Ngā tohutohu āwhina mō te whakapakari i te whakawhanaungatanga i waenga nui ia koe me tō pēpi
  • Ngā tohutohu āwhina mō te whanonga i ngā āhuatanga whakataratara