Language preference

Kia mōhio mai koe:

 • Ko te whainga nui katoa mō te ora me te hauora mō tō tamaiti ko te tuku i te aroha motuhake ia te wā ia te wā
 • Ko te honongā tētahi āhuatanga hei ako i te tamariki ka aha rātou i tō rātou ao. I konei ka tāea e rātou te whakarite me pēhea, ka pēhea ia
 • Ko ngā akoranga mō te tamariki i te wā o te kōpīpītanga, kei te hanga ake ngā hono ō te roro pēnei i te mauritau, te whakatipu kōrero, te whakatikatika i te raruraru, te hononga taketake mō tōna ao
 • Ko te whakarite he wā ki te taha ō āu nei tamariki. Ka whakawhiti kōrero me te whakarongo. Ka menemene, Ka katakata kia rātou. Ka awhiawhitia rātou kia piritahi kia koe, ko te tūmanako tēnei.

Ko tētahi āhuatanga ka rongo i te wairua mahana i waenganui i ngā hononga motuhake

Tēnei mea te tamariki he maha ngā akoranga me nga hononga kia rātou mō tō rātou ao. Kei ngā hononga ētahi āhuatanga pēnei i te whakaaro, te mārama, te whakawhiti, me te ngana ki te whaimāramatanga mō ngā karearoto. Koia nei ngā momo āheingatanga mo te honotanga ō tō tamaiti.

Ko te whakaatu me te awhi i tō pepi, koia nei hei whakaaraara i tō tamaiti kia hari ia, kia whakaatu koe i te aroha mā ngā whakarite kua taea e koe te hanga ki a ia mai te painga.

Ka whakahoki tohu te pēpi mai te tangi ā, me awhi ātu. He tauira tēnei, mai konei ka mōhio āke he aha ngā whitinga me ōna hiahia ka tau. Ka ako rātou i te aroha motuhake. He ako tēnei kia mōhio mō tō ratou ao hei te wā.

Ia te wā ka kitea ngā akoako pēnei i te kōrerorero. Whakatākaro i tō pepi, nā konei ka piki ake te mōhio a, ka matāra te whakaaro ka ora te roro.

Ko ngā whakawai ētahi ō ngā whiringa kia tika, kia mau tonu te mauri me te hononga i te hapori.

Ko te taumata o te hononga o te pēpi, ka tāea te whakarite i ngā painga hono o ngā roro hei whakakaha ake mai wāhi kē.

Center on the Developing Child - Harvard University

Whakarite me te whakautu

Ka timata tō pepi ki te whakahua oro noa. Ka oreore tōnā kanohi. Heoi anō he pai te whakahoki atu mai ia koe te ngākau aroha, te ngakau ngāwari, te whakahuahua, te whakautu atu kia rite anō ki tānā.

Ko tēnei te whakarite me te whakautu. Ko te ritenga he takaro tēnehi, ki tā te tamaiti whakarite ka whakahua oro, nga kokinga o te kanohi, whakapā atū.

Ka whakahoki atu te matua e whakarite ana i te whakautu me te kōrero atu, te menemene, te takaro me te pā atu ō te ringa.

Ka hāere tonu tēnei momo tāutuutu kāore e roa ka mau i te pēpi i ngā waihanga, ka mārama kei te whakaututia.

Ka mahia tēnei kia rātou, he akoranga ki te whakawhiti kōrero. Ka mahi tēnei mā tō pēpi. Ko ēnei āhuatanga he hononga, heoi, ka mōhio pai rātou kei reira koe me te mea hoki e aroha ana koe.

Center on the Developing Child - Harvard University

Kei te aro atu koe ki tō pepi, he aha āna whakahuatanga ki a koe

He uaua ki te whai atu he aha te hiahia ā tō pēpi. Ka tae te wā ka mōhio pai tō tamaiti he aha āna nei hiahia pēnei i te kai, mena kei te ngenge, te hiahia tākaro, ā, ka pīrangi ki te awhiawhi.

He roa te wā kia mōhio koe i tō tamaiti, nā reira kia pai ki a koe anō. Ēhara i te mea me mōhio koe, ā, kia tika koe i ngā mea katoa. Tērā ka mahi koe ētahi āhuatanga rerekē mo ngā akoako. He rerekē kātoa tēnei mea te pēpi me ōna tuakana, tuahine. Me kii pea, ko te nuinga o te wā ka tika katoa ngā mahi, heoi, ētahi wā ka rerekē rawa atu, ēngari me maumahara kei te ako tonu kōrua i a kōrua.

Ko te ngākau māhaki te mea nui ka tāea e tō pepi te mōhio he aha ngā whakanekeneke mai ia koe. He painga te noho mōhū i te wā ka tangi ake tō pepi, me whai hā koe ki roto, hā ki waho hei āwhina ia koe, a, kia tau ai koe. Ka whakahua ake koe ētahi o ngā kare-a-roto ō te pēpi, ā, ka kōrero ai koe kia i a. Ko te mutunga ka ako tō pē,pi me te ako anō ia koe. He painga ki te kōrero āke i te hē koe kia mōhio ai ka hē anō te mātua.

Te hono i te taha ō tō pēpi

Ko tēnei mea te pēpi he uaua ki te hono ki tētahi. Ka whai atu rātou te taura here ki te tangata e pono ana, ā, he manaaki, he tiaki i tō rātou wairua. Ko koe ka mōhio me pēhea tō hono ki tō pēpi. Whāia taua wairua te aroha, me te awhiawhi, kai, whakatā, takaro, i te wā ka hiahiatia tō pepi. Māu anō ka mōhio kua hono pai koe ki tō tamaiti, me tō pepi kia koe.

Kei konei ētahi āwhina e hono ai ki tō pēpi kōpīpī:

 • Kia ngāwari te kōrero
 • Awhitia tō pepi kōpīpī, mirihia tōnā kiri ki te taha ō tō kiri, whakapīoioitia, kōrero atu i te wā e horoi ana koe e whakakaukau ana i tō pēpi
 • Kia kaha koe ki te whakatau i tō pepi e mōhio pai ai ia kei te manaaki pai koe nā tō pupuri tika i tōnā ūpoko mai tōnā kakī kia mau tika.
 • Ka whakarite he wā ka takaro ki tōnā taha. Tuatahi ko te awhiawhi, te noho tahi, muri iho ko te mirimiri me te whakamānionio
 • Mātakitaki i te āhua ō tō tamaiti māna tonu e whakaatu ake he aha tāna e hiahia ana
 • Kia mauritau ki te kōrero ki tō pēpi, ka miri koa i te wā e tangi ana ētahi wā e kore koe ka mārama he aha e tangi nei. Whakapīoioitia ia i taua wā ka kite ake koe kua rata
 • Hoatu ētahi atu taonga hei whakarongo, ā, hei titiro noa
 • Whai kanohi atu koe ki tō pepi, kōrero atu, waiata atu ka whakapai atu kei konei ka ara ake tō pēpi
 • Whai wā koe mōu hoki, me kai pai, whakatā ake koe me te kori i tō tinana hei āwhina anō ia koe me tō pēpi kia tino mōhio kia koe.

Ka kore e hono ki tō pepi kōpīpī i te tuatahi kaua e māharahara, he āhuatanga anō tēnei ēngari kei te pai ka hono.

Ka whānau pepi koe ka mārama koe ka huri tō ao, Ka tau mai te matakū ko koe te kaitiaki o tētahi tangata atu i a koe. Ka tau anō ki tō tinana te pau ō te hau. Ko te pēpi kōpīpī kei a ia anō ōna tikanga me te mea hoki, tērā ka pau he marama kātahi anō koe ka mōhio i tō pepi ka hono kōrua.

Ka whai whakaaro koe mō tō pēpi a, inā kei te āwangawanga koe, pātai ki tētahi hei āwhina. Kōrero ki tētahi hoa, whānau, tākuta, nēhi ō Whānau Āwhina Plunket me ētahi atu kaupapa mahi ō te Hauora. Wāea atu ki a Plunketline. Ka tau pai koe ā tinana, ā hinengaro, i konei ka tino ora tō pēpi mai tō aroha me tō poipoi i ngā hiahia ā tō pēpi.

Ko ngā waihanga hei whakaara mai te aroha i waenganui ia koe me tō tamaiti

Ka pakeke hāere tō tamaiti, ka rerekē anō tōna āhua, ka tīmata te hono ahakoa te aha, tērā ka pīrangi tonu rātou ia koe. Ka mōhio ake koe he aha tā rātou e pīrangi ana nā āu nei whakaritenga.

Ka tīmata rātou ki te hiahia ki te whai mōhio ko wai nei ngā tāngata i tōna ao. I reira tonu ka pīrangi tōnu rātou kia piri atu kia koe.

Ka taka te wā e tau ana tōnā wairua, me te mea hoki e māia ana ia ki te hāere ki wāhi atu, nuku hāere ana. Kia mau tonu te mātaki atu, a, ka ārahi atu mō te painga te kaupapa. Ka hoki mai anō ki tō taha ki te whakaatu i ngā rawa i mahia e rātou.

Kia aro atu:

 • Whakaritea he wā me ō tamariki

 • Kōrero atu ki tō tamaiti, tō pēpi rānei. Whakarongo mehemea ka whakautu mai tōna nukunuku ā-kupu, ā-oro rānei

 • Kōrero atu i tō matenui, i tō aroha ia te wā ki a ia
 • Menemene atu, katakata atu ki tōna taha
 • Whakapā atu ki tana kiri. Mirimiri, whakakoekoe ētahi āhuatanga hei hono ia korua
 • Awhiawhi, kihi, tauawhi kia ngāwari kia rātou
 • Whai atu i ngā tūmomo waihanga ā reo i te wā e tīmata ana ki te kōrero
 • Whakarongo atu kia rātou
 • Kōrero atu kei te aha koe me āu nei kare-ā-roto
 • Kōrero atu he aha ngā whakaritenga me ō rātou kare-ā-roto
 • Tautoko atu i te wā e toro taiao anō
 • Āwhinatia i ngā akoako, kia mauritau
 • Tākoro ki tō rātou taha, mai konei ka mōhio rātou he mea nui tēnei kia koe, ka noho he hono anō
 • Kōrero atu mō tō hē. He akonga tēnei mōnā, kātahi ka whakaatu kei whakatika koe ā muri iho
 • Kōrero ātu ki tō whānau e pēhea ana tō waihanga, ā, me pēhea te manaaki tahi i ngā tamariki.

Kia kaua koe e whakamina i te pēpi. Ēhara tonu, engari hoatu te aroha motuhake e tau ai te painga mō te pēpi. Nā hei konei ka mōhiotia e pēhea ana te hono ā-ngakau, ā-roro.

Ko tōu ake tūmahi wheako ia koe e tamaiti ana

Ka pīrangi koe hei matua aha? I whakaeketia tātou i ngā momo āhuatanga i te wā e tamariki ana tātou. Kei konei āu nei momo whakapakeketanga hei toro atu, ā, ka kore rānei. Kei a koe te tikanga ki te whai atu, ā te kore rānei, ko koe te mātua.

He painga te whakawhiti kōrero ki tō hoa pumau, rangatira, tērā he rerekē anō tō rātou whakapakeke mai ā-mātua hoki.

 • Kaua e whakarite i tāu nei whakapakeke mai. He painga tonu ki te whakaaro ake i aha?
 • He aha tāu nei hiahia kia maumahara ake mō tō tamaiti i te wā e tai ana?
 • He aha tō ake hiahia me pēhea tō hono ki tō tamaiti?
 • He aha tō hiahia mō tō tamaiti ka pakeke ana ia?
 • He aha ngā whainga mōu ka taka i te pōraru?
 • He aha ngā rautaki māu hei whai ātu, whakarite hē kia maumahara ake.

Circle of security

He wā anō mō te whakatika i tāu, kua toka kē. He mahinga anō tēnei. Ka tere tae mai te pōraru, te riri kia koe mena kāore i te tika ki tāu nei whakaritenga. Ka kakari koe kia kore koe e whai atu i ngā mahi i mahia e ngā Kaiāwhina i te wā e tamaiti ana koe.

Ka kii ake ēhara tā te kianga he tangata motuhake mātua koe . Kia kaha ki te manaaki ia koe a, ētahi rangi pai rawa atu, ā, ētahi wā ka hē rawa atu. Māu anō e whakaaro he aha hei rautaki māu e tika ai mōu tonu.

Ka mōhio koe kei te ara ake ā pukuri me tupato. Kia kaua e pā tō ringa ki tō tamaiti, ā, kia kaua e whiu te kupu ki a ia hoki me nuku i tō tamaiti ki tētahi wāhi mouhū mōnā. He painga anō ki te pātai kia Whānau Āwhina Plunket mehemea ka pīrangi koe ētahi tohu akoako mōu ki tō tamaiti.

Hei whakaaro ake mōu

 • Ko tēnei mea te mātua he maha ngā akonga hei whai atu, otirā, ēhara i te mea ka eke ki te taumata teitei i tō tuatahitanga hei mātua.
 • He rerekē anō koe ki tō tamaiti, he rerekē anō ia kia koe. Ko te whainga kia mahi tahi kōrua.
 • Ko ētahi tamariki he rawe te wairua. Ko ētahi he ngoikore, he takatatū. Ko ētahi mātua he pai noa te noho ki te tīwekaweka. Ko ētahi me pai tonu te whare.
 • Kia mōhio pai koe i tō tamaiti me tōu ake āhua, mai konei ka mārama koe me pēhea te whakautu ki te hiahia ā tō tamaiti. Kei a koe te whakarite mānā, ā, me waiho rānei.
 • Ka whakahari kia koakoa i tō tamaiti, ka maanaki ia koe hoki i te wā e ako tonu ana koe hei mātua, me te tiaki i tō tamaiti.
 • Kōrero atu ki tō whānau ka pēhea tō manaaki i tō tamaiti, ka tahuri ki te āwhina ake mō ngā tau kei mua.