Language preference

Kei roto i ēnei whārangi ngā kōrero mo te:

  • Whakahāere i ngā pūtea
  • He aha ngā tūahuatanga a te Kāwanatanga kei te wātea hei āwhina i a koe
  • Whai huarahi tautoko ā ētahi rātonga
  • Whai i te Kōhanga Reo, ECE, Puna Reo me te whai i te manaakitanga o te tamaiti ki ēnei wāhi mō te 20 hāuora i a wiki mō tō tamaiti e toru e whā rānei tōnā pakeke kāre he utu.