AUCKLAND & NORTHLAND UPDATE

To keep whānau and staff safe, all Northern region appointments will be by video call or phone until Tuesday 7 Feb. Your nurse will be in touch. All drop in clinics are cancelled.

Language preference

Ka whānau mai tō pēpi i konei ka kite ake kua whakakotahi mai ngā hoa me ngā whānau, tērā koa ka tawhiti mai ētahi, a, ka whakararu ake ētahi. Pānuitia ngā tōhu hei āwhina i a koe mō ētahi wehenga, otirā, kimihia he piringa hou.